BIOGRAFIA

Sebastian Szymański - Polish Composer

ENG

Sebastian Szymański – polski kompozytor muzyki klasycznej. Członek zwyczajny i wielokrotny stypendysta ZAiKS i STOART, wielokrotny stypendysta Uniwersytetu Papieskiej Jana Pawła II w Krakowie, członek założyciel Towarzystwa Naukowego EDUCARE – Sekcja Sztuki oraz założyciel Limanowskiej Orkiestry Kameralnej.

Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego – kierunek Kompozycja (2015) oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek Teologia Ogólna – praca magisterska dotycząca muzyki sakralnej (2012).
Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2015) – obszar badań – Współczesna Muzyka Sakralna, Teologia Muzyki. We wrześniu 2017 roku uzyskał stopień licencjata kościelnego nauk teologicznych w zakresie Muzyki Kościelnej.

Uczestniczył w kursach i master classes prowadzonych m.in. przez Trevora Morrisa, Michaela Todda, Roberta Messingera, Roberta Elhaia, Diego Navarro, Daniela Carlina i Dennisa Sandsa.

Dzieła Sebastiana Szymańskiego wykonywali m.in.: Anna Mikołajczyk-NiewiedziałJan Łukaszewski, Paweł ŁukaszewskiMichał Klauza, Christian Krämer, Kai Schumacher,  Polski Chór Kameralny, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, Polska Orkiestra Radiowa i inni.

Twórczość kompozytora była prezentowana podczas wielu koncertów i konferencji naukowych oraz emitowana w: TVP, TVP Kultura, TVN, TV Puls 2, JimJam Polsat, Polskie Radio, Radio WPRB (USA), kinach Cinema City i MultiKino.

Rekomendacje:

OPINIA o utworze Sebastiana Szymańskiego „Przebudzenie” (2015)

(…) Pragnę stwierdzić, że „Przebudzenie” to utwór, który doskonale reprezentuje postawę artystyczną i dotychczasowy dorobek twórczy kompozytora i w całej pełni zasługuje na wielokrotne prezentacje koncertowe i rejestracje nagraniowe – a imperatyw twórczy Pana Sebastiana Szymańskiego rokuje duże nadzieje na jego przyszłość kompozytorską.

20.09.2015 r.
prof. zw. dr hab. Marian Borkowski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

OPINIA o dziele Sebastiana Szymańskiego Przebudzenie (2015)

W mojej opinii Pan Sebastian Szymański jest uzdolnionym kompozytorem, ciekawą osobowością artystyczną, wnosi w świat polskiej sztuki wartości wysokie, nie odrywając się od potrzeb słuchaczy festiwalowych i melomanów, o jakich obecność w życiu muzycznym dbamy i pragniemy, by tworzyli grono coraz większe.

11.08.2015 r.
prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska
Kierownik PSK
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Wykonania muzyki (wybrane):

 • Opactwo OO. Cystersów w Szczyrzycu (05.11.2017)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (07.04.2017)
 • Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie (14.11.2016)
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Warszawie – KONCERT REFORMACYJNY. W programie utwory kompozytorów: Paweł Łukaszewski, Paul Mealor, Gabriel Faure, Arvo Pärt, Ola Giejlo, Stanisław Moryto, John Rutter, Sebastian Szymański (29.10.2016)
 • Köthen (Germany) – ‚Love surrounds us’ | Kai Schumacher, Piano und Elektronik | Werke von Pierre Jodlowski, Sebastian Szymanski, Lampshade (Arr.: Kai Schumacher), Moderat (Arr.: Kai Schumacher) – Köthener Bachfesttage (04.09.2016)
 • Alter Ratssaal, Baden-Baden (Germany) – Lecture-Recital // Europäische Komponisten zwischen Avantgarde und Popkultur (06.08.2016)
 • Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – Jubileusz 25-lecia Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (05.06.2016)
 • Bazylika Katedralna Świętych Michała i Floriana w Warszawie – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater (08.05.2016)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu – I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski (29.01.2016)
 • Zamek Królewski w Warszawie – Jubileusz 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego (31.05.2015)
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Koncert Prawykonań (08.05.2015, 09.05.2014)
 • Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (22-23.09.2014)
 • Syreni Śpiew w Warszawie (16.10.2012)
 • Ratusz Miasta Legionowo – Koncert upamiętniający 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża (16.10.2011)
 • Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie – Koncert dziękczynny za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki (13.06.2010)
 • Kościół pw Ducha Świętego w Legionowie – Koncert w 5. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II (28.03.2010)
 • Fabryka Trzciny w Warszawie (24.07.2009)
 • Klub55 w Warszawie – Projekt Opus Warszawski (07.05.2009)
 • Radio Kampus w Warszawie (06.05.2009)
 • Telewizja Polska w Warszawie – (06.05.2009)
 • Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (07.12.2008)
 • Podziemia Kamedulskie w Warszawie – Jazzowe zaduszki (02.11.2008)

Publikacje i praca naukowa:

M. Szymańska, S. Szymański, Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna,
red. A. Walulik, J. Mółka,
Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM, Kraków 2017;
s.225-237, ISBN 978-83-7614-335-4

• Potęga Losu w wybranych utworach pasyjnych współczesnych kompozytorów muzyki sakralnej. Perspektywa personalistyczna, w: Człowiek-Edukacja–Społeczeństwo,
red. naukowa: M. Gogolewska–Tośka, M. Szymańska,
Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2017;
s.215-232, ISBN 978-83-7549-310-8

Msza jako gatunek muzyki sakralnej w wychowaniu duchowym człowieka. Perspektywa personalistyczna.
Artykuł w kwartalniku naukowym FIDES ET RATIO.
Problematyka Transgresji i Transcendencji.
Nr. 2(30)2017,
s.187-197, ISSN 2082-7067

International Scientific Conference „Identity in Culture” (19-20.10.2017r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Identity of contemporary composer writing sacred music.
Limanowa District Authority Office, the Department of Andragogy and Pedagogical Axiology of the Institute of Educational Sciences of the Jesuit University Ignatianum in Cracow, Scientific Society EDUCARE and First Level Music School in Limanowa, Poland

Fourth Interdisciplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives (04-06.09.2017r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent. Temat wystąpienia: Narracja w muzyce.
Pultusk Academy of Humanities, Poland

Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 (25-26.05.2017r.)
Music Education Research.
Prelegent. Temat wystąpienia: Polish Contemporary Sacral Music.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, Hungary

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Edukacja XXI wieku – zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej
 (13.05.2017r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka sakralna XXI wieku.
Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Towarzystwo Naukowe Educare.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe:
Twórczość w praktyce dydaktyczno-wychowawczej
 (26.04.2017r.)
Prelegent. Temat wystąpienia: Praktyczny wymiar nowej muzyki sakralnej.
Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.
Przewodnictwo: s. dr hab. Anna Walulik, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Masterclasses|warsztaty dla Limanowskiej Orkiestry Kameralnej (22.04.2017r.)
Organizator i prelegent. Temat wystąpienia: Aleatoryzm jako jeden z elementów współczesnej muzyki sakralnej
Limanowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Muzyka w edukacji z cyklu: W przestrzeni edukacji i kultury (22-23.09.2016r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka sakralna w świetle twórczości własnej.
Poręba Wielka

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Proces i skutki transformacji społeczno-kulturowych w przestrzeni rodziny (28.10.2015r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka w przestrzeni rodziny
Pruszków

Third Interdisciplinary Conference: Thinking Symbols (30.06-02.07.2015r.)
Gość honorowy i prelegent. Temat wystąpienia: Music as a symbol of communication
Pultusk Academy of Humanities, Poland

Passio Domini Nostri Jesu Christi (10.07.2013r.) – Światowa radiowa premiera pasji kompozytora.
Przewodnictwo dr Marvin Rosen (Columbia University), Radio WPRB, Princeton, New Jersey, USA

Międzykulturowa Wymiana Doświadczeń (11.03.2013r.)
Prelegent.
Konferencja naukowa odbyła się na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Przewodnictwo: dr Anna Misiak – Prorektor ds. ogólnych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Wysoka Kultura – Śmierć Sztuki Sakralnej? (01.12.2011r.)
Prelegent.
Konferencja naukowa poświęcona rozważaniom dotyczącym współczesnych perspektyw sztuki sakralnej.
Przewodnictwo: ks. dr Szymon Tracz – zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Passio Domini Nostri Jesu Christi op. 65 Józefa Elsnera w świetle liturgii Triduum Paschalnego – praca magisterska (11.12.2012r.)
Przewodnictwo: ks. prof. dr hab. Jan Decyk – kierownik Katedry Historii Liturgii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Motywy Paschalne Passio Domini Nostri Jesu Christi op.65 Józefa Elsnera,
Rocznik Słowo Krzyża 6 (2012), Katedra Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Warszawa 2012, s.240-250.

Towarzystwo Naukowe EDUCARE – członek założyciel (Sekcja Sztuki)

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – członek zwyczajny Sekcji „A”
/Autorów Dzieł Muzycznych/

Związek Artystów Wykonawców STOART – członek zwyczajny

MUZYKA

© Sebastian Szymański 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reklamy