BIOGRAFIA

Portrait of the Composer

ENG

Sebastian Szymański (ur. 20 grudnia 1982 w Warszawie) – polski kompozytor muzyki klasycznej. Członek zwyczajny i stypendysta ZAiKS (wielokrotnie), członek założyciel Towarzystwa Naukowego EDUCARE – Sekcja Sztuki oraz założyciel Limanowskiej Orkiestry Kameralnej.

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Decyka z zakresu Muzyki Sakralnej (2012); oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego (dyplom 2015).

Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2015) – obszar badań – Współczesna Muzyka Sakralna, Teologia Muzyki. W 2017 roku uzyskał stopień licencjata kościelnego nauk teologicznych z zakresu Muzyki Kościelnej.

Uczestniczył w kursach i master classes prowadzonych m.in. przez Trevora Morrisa, Michaela Todda, Roberta Messingera, Roberta Elhaia, Diego Navarro, Daniela Carlina i Dennisa Sandsa.

Płyta PIE IESU Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego z utworem Sebastiana Szymańskiego Pie Jesu została nominowana do nagrody FRYDERYK 2019 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna.

Utwory Sebastiana Szymańskiego były wykonywane na koncertach kameralnych i symfonicznych w Polsce i za granicą m.in. przez: solistów: Artur Janda, Christian Krämer, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Justin Snyder, Kai Schumacher; dyrygentów: Jan Łukaszewski, Paweł Łukaszewski, Michał Klauza, Bartosz Michałowski, Stanisław Strączek; zespoły: Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, Polski Chór Kameralny, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Polska Orkiestra Radiowa i inni.

Dorobek naukowy Sebastiana Szymańskiego obejmuje referaty i artykuły z zakresu współczesnej muzyki sakralnej, teologii muzyki oraz twórczości, które zostały przedstawione podczas wielu konferencji, seminariów naukowych i warsztatów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym zagranicznych).

Wykonania muzyki (wybrane):

 • Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu NFM (25-27.02.2019)
 • Muzeum Lubelskie – Koncert Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego „Młodzi Młodym” (15.07.2018)
 • Sala Koncertowa Radomskiej Orkiestry Symfonicznej – Koncert Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego „Młodzi Młodym” (14.07.2018)
 • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – Koncert Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego „Młodzi Młodym” (13.07.2018)
 • Archikatedra św. Stanisława Kostki w Łodzi – Koncert Nowej Muzyki Sakralnej (03.06.2018)
 • Chip Davis Studio, University of Michigan School of Music, USA – Isomorphia – concert by Justin Snyder with music by Charvet, Debussy, Joyce, Raman, Raz, and Szymanski (16.04.2018)
 • Opactwo OO. Cystersów w Szczyrzycu (05.11.2017)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (07.04.2017)
 • Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie (14.11.2016)
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Warszawie – KONCERT REFORMACYJNY. W programie utwory kompozytorów: Paweł Łukaszewski, Paul Mealor, Gabriel Faure, Arvo Pärt, Ola Giejlo, Stanisław Moryto, John Rutter, Sebastian Szymański (29.10.2016)
 • Köthen (Germany) – ‚Love surrounds us’ | Kai Schumacher, Piano und Elektronik | Werke von Pierre Jodlowski, Sebastian Szymanski, Lampshade (Arr.: Kai Schumacher), Moderat (Arr.: Kai Schumacher) – Köthener Bachfesttage (04.09.2016)
 • Alter Ratssaal, Baden-Baden (Germany) – Lecture-Recital // Europäische Komponisten zwischen Avantgarde und Popkultur (06.08.2016)
 • Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – Jubileusz 25-lecia Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (05.06.2016)
 • Bazylika Katedralna Świętych Michała i Floriana w Warszawie – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater (08.05.2016)
 • Filharmonia Kaliska – I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski (29.01.2016)
 • Zamek Królewski w Warszawie – Jubileusz 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego (31.05.2015)
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Koncert Prawykonań (08.05.2015, 09.05.2014)
 • Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (22-23.09.2014)
 • Syreni Śpiew w Warszawie (16.10.2012)
 • Ratusz Miasta Legionowo – Koncert upamiętniający 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża (16.10.2011)
 • Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie – Koncert dziękczynny za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki (13.06.2010)
 • Kościół pw Ducha Świętego w Legionowie – Koncert w 5. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II (28.03.2010)
 • Fabryka Trzciny w Warszawie (24.07.2009)
 • Klub55 w Warszawie – Projekt Opus Warszawski (07.05.2009)
 • Radio Kampus w Warszawie (06.05.2009)
 • Telewizja Polska w Warszawie – (06.05.2009)
 • Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (07.12.2008)
 • Podziemia Kamedulskie w Warszawie – Jazzowe zaduszki (02.11.2008)

Publikacje i praca naukowa:

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pedagogika i sztuka (20.11.2018r.)
Prelegent.
Temat wystąpienia: Twórcza relacja nauczyciela i ucznia w doskonaleniu warsztatu pracy kompozytora muzyki poważnej
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Centrum Konferencyjne, ul. Bielska 62, Cieszyn
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wartości w życiu publicznym (27-28.09.2018r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent.
Temat wystąpienia: Muzyka w budowaniu jedności społecznej
Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej

• Kulturowa funkcja muzyki sakralnej w perspektywie integralnego rozwoju osoby człowieka.
Artykuł wraz z dr Marią Szymańską znajdujący się w kwartalniku naukowym FIDES ET RATIO.
W trosce o rozwój. Ujęcie integralne.
Nr. 2(34)2018,
s. 317-328, ISSN 2082-7067

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Europejski wymiar edukacji polskiego nauczyciela (22.04.2018r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent.
Temat wystąpienia: Sylwetki wybranych twórców muzyki – nauczycieli kompozytorów młodego pokolenia
Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej „Za Chrystusem” do słów s. M. Teresy Anny Izworskiej OSC w: V Synod Diecezji Tarnowskiej. Inauguracja, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, 21 kwietnia 2018 r.,
s. 34-36, ISBN 978-83-7793-578-1

Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej „Za Chrystusem” do słów s. M. Teresy Anny Izworskiej OSC w: Pismo organistów diecezji tarnowskiej. Półrocznik, HOSANNA, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Rok XIII, Tarnów czerwiec – listopad 2018 r., nr. 2(29)
wkładka nutowa, ISSN 1899-4687

M. Szymańska, S. Szymański, Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna,
red. A. Walulik, J. Mółka,
Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM, Kraków 2017;
s.225-237, ISBN 978-83-7614-335-4

• Potęga Losu w wybranych utworach pasyjnych współczesnych kompozytorów muzyki sakralnej. Perspektywa personalistyczna, w: Człowiek-Edukacja–Społeczeństwo,
red. naukowa: M. Gogolewska–Tośka, M. Szymańska,
Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2017;
s.215-232, ISBN 978-83-7549-310-8

Msza jako gatunek muzyki sakralnej w wychowaniu duchowym człowieka. Perspektywa personalistyczna.
Artykuł w kwartalniku naukowym FIDES ET RATIO.
Problematyka Transgresji i Transcendencji.
Nr. 2(30)2017,
s.187-197, ISSN 2082-7067

International Scientific Conference „Identity in Culture” (19-20.10.2017r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Identity of contemporary composer writing sacred music.
Limanowa District Authority Office, the Department of Andragogy and Pedagogical Axiology of the Institute of Educational Sciences of the Jesuit University Ignatianum in Cracow, Scientific Society EDUCARE and First Level Music School in Limanowa, Poland

Fourth Interdisciplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives (04-06.09.2017r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent. Temat wystąpienia: Narracja w muzyce.
Pultusk Academy of Humanities, Poland

Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 (25-26.05.2017r.)
Music Education Research.
Prelegent. Temat wystąpienia: Polish Contemporary Sacral Music.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, Hungary

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Edukacja XXI wieku – zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej
 (13.05.2017r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka sakralna XXI wieku.
Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Towarzystwo Naukowe Educare.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe:
Twórczość w praktyce dydaktyczno-wychowawczej
 (26.04.2017r.)
Prelegent. Temat wystąpienia: Praktyczny wymiar nowej muzyki sakralnej.
Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.
Przewodnictwo: s. dr hab. Anna Walulik, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Masterclasses|warsztaty dla Limanowskiej Orkiestry Kameralnej (22.04.2017r.)
Organizator i prelegent. Temat wystąpienia: Aleatoryzm jako jeden z elementów współczesnej muzyki sakralnej
Limanowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Muzyka w edukacji z cyklu: W przestrzeni edukacji i kultury (22-23.09.2016r.)
Członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka sakralna w świetle twórczości własnej.
Poręba Wielka

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Proces i skutki transformacji społeczno-kulturowych w przestrzeni rodziny (28.10.2015r.)
Członek Komitetu Naukowego i prelegent. Temat wystąpienia: Muzyka w przestrzeni rodziny
Pruszków

Third Interdisciplinary Conference: Thinking Symbols (30.06-02.07.2015r.)
Gość honorowy i prelegent. Temat wystąpienia: Music as a symbol of communication
Pultusk Academy of Humanities, Poland

Passio Domini Nostri Jesu Christi (10.07.2013r.) – Światowa radiowa premiera pasji kompozytora.
Przewodnictwo dr Marvin Rosen (Columbia University), Radio WPRB, Princeton, New Jersey, USA

Międzykulturowa Wymiana Doświadczeń (11.03.2013r.)
Prelegent.
Konferencja naukowa odbyła się na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Przewodnictwo: dr Anna Misiak – Prorektor ds. ogólnych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Wysoka Kultura – Śmierć Sztuki Sakralnej? (01.12.2011r.)
Prelegent.
Konferencja naukowa poświęcona rozważaniom dotyczącym współczesnych perspektyw sztuki sakralnej.
Przewodnictwo: ks. dr Szymon Tracz – zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Passio Domini Nostri Jesu Christi op. 65 Józefa Elsnera w świetle liturgii Triduum Paschalnego – praca magisterska (11.12.2012r.)
Przewodnictwo: ks. prof. dr hab. Jan Decyk – kierownik Katedry Historii Liturgii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Motywy Paschalne Passio Domini Nostri Jesu Christi op.65 Józefa Elsnera,
Rocznik Słowo Krzyża 6 (2012), Katedra Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Warszawa 2012, s.240-250.

Towarzystwo Naukowe EDUCARE – członek założyciel (Sekcja Sztuki)
(KRS: 0000484070)

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – członek zwyczajny Sekcji „A”
/Autorów Dzieł Muzycznych/

Związek Artystów Wykonawców STOART – członek zwyczajny

MUZYKA

© Sebastian Szymański 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reklamy