MYŚLĄC OJCZYZNA

Jesienią 2020 roku w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie odbyło się prawykonanie i nagranie utworu „Myśląc Ojczyzna” (2018). Utwór ten został napisany przez kompozytora Sebastiana Szymańskiego do słów poematu o tym samym tytule autorstwa Karola Wojtyły (1974). Pierwowzór kompozycji powstał na chór mieszany SATB, ale rok później powstała jego druga wersja (bazująca na oryginale) na sopran solo i orkiestrę kameralną. Tkankę brzmieniową cechuje m.in. implikacja założeń neotonalności, a sama architektura liryczno-muzyczna uwypukla znaczenie i rolę słowa jako głównego elementu stanowiącego trzon utworu. Projekcja słowa dokonuje się w klarowny sposób, a napięcia i akcenty znajdujące się w warstwie muzycznej wynikają z interpretacji tekstu, który posiada patriotyczny charakter. Emisja online utworu w dniu 11 listopada 2020 roku podkreśla znaczenie tego wymiaru wpisując się tym samym w rok jubileuszu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.


Utwór wykonała Urszula Palka-Ranosz – sopran oraz działająca przy Gminnym ośrodku Kultury w Dobrej  orkiestra kameralna „Sinfonietta” w składzie: Joanna Jaworz Dutka – flet; Jan Brzeń – klarnet; Halina Dyczek – fortepian; Maria Mrózek – I skrzypce; Joanna Dutka – II skrzypce; Michał Majeran – II skrzypce; Iwona Śliwa – wiolonczela; Katarzyna Puch – wiolonczela; Sebastian Szymański – dyrygent.


W video zostały wykorzystane ujęcia miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości z Gminy Dobra: Cmentarz w Dobrej; Chyszówki – Przełęcz Rydza Śmigłego; Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży i jej otoczenie.

„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam…
Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
(…)”.
Karol Wojtyła (1974)

Składamy serdeczne podziękowania:

  • wszystkim muzykom biorącym udział w nagraniu;
  • Dyrektorowi GOK Dobra – Urszuli Palka – Ranosz za realizację przedsięwzięcia;
  • ks. dr Tadeuszowi Piwowarskiemu – proboszczowi parafii w Jurkowie – za udostępnienie kościoła do nagrań;
  • Firmie Soundlight Tymbark – za udostępnienie sprzętu;
  • Szymonowi Szymańskiemu – za pomoc w realizacji nagrania audio-video;
  • Ars Pro Nobis Studio – za reżyserię dźwięku oraz montaż audio-video;
  • paniom z „#Dobrycatering” za ciepłą herbatę

MUZYCZNA BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY

Muzyczna Biografia Karola Wojtyły autorstwa kompozytora Sebastiana Szymańskiego to cykl 3 pieśni na sopran, fortepian i taśmę do słów Karola Wojtyły. Głównym założeniem projektu jest ukoronowanie Jubileuszu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II poprzez budowanie relacji interpersonalnych na linii kompozytor-wykonawca-odbiorca internetowy.

Wykonawcy:
Urszula Palka – Ranosz – sopran
Marcin Tadeusz Łukaszewski – fortepian
Sebastian Szymański – projekcja taśmy

Muzycy biorący udział w nagraniach taśmy:
Marcin Śliwa – gitara
Joanna Jaworz – Dutka – flet
Marta Szymańska – głos

Poza działaniami ściśle artystycznymi na koncepcję cyklu składała się także praca nad doborem tekstów, w taki sposób, aby przedstawić Jana Pawła II jako wielkiego filozofa reprezentującego antropologię personalistyczną. Stąd też w utworach zostało wydobyte znaczenie relacji intelektu, serca i działania, której nieustanny rozwój prowadzi do zrealizowania życiowego powołania każdego człowieka. To umuzycznienie dotyczy fragmentów tekstów pochodzących z następujących utworów literackich:

I. Człowiek Intelektu
II. Miłość mi wszystko wyjaśniła
III. Spełnienie – Apocalypsis

Sebastian Szymański przygotował również jednoodcinkowy vlog ukazujący pracę kompozytorską nad cyklem:

Muzyczna Biografia Karola Wojtyły to utwór, który jest przeznaczony do wykonywania w składzie: sopran, fortepian oraz taśma lub sopran i fortepian.

Materiały nutowe i taśma:
partytura
taśma

Zdjęcia:
Marta Szymańska

Zdjęcia lotnicze:
Michał Kosiarski

Muzyka:
Sebastian Szymański
http://www.Szymanski-Composer.com

Reżyseria dźwięku | Montaż | Mastering
Sebastian Szymański

Produkcja:
ARS PRO NOBIS studio

Sesja nagraniowa odbyła się 12 sierpnia 2020 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej.

fot. w Błękitnym Kadrze

Nagranie zostało zrealizowane dzięki uprzejmości Wincentego Curzydło – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej.

Patroni:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Zakon Rycerzy Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

patroni logotypy 2

„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”.logo styp

w przestrzeni twórczości – MUZYCZNA BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY – vlog

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Sebastian Szymański przygotował projekt pt. „Muzyczna Biografia Karola Wojtyły”. Jego głównym elementem jest powstanie cyklu 3 pieśni do słów Karola Wojtyły na sopran, fortepian i taśmę, którego prawykonanie jest zaplanowane na 15 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest ukoronowanie Jubileuszu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II poprzez budowanie relacji interpersonalnych na linii kompozytor-wykonawca-odbiorca internetowy – wiąże się to niewątpliwie z ukazaniem niektórych elementów procesu twórczego.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia vloga W PRZESTRZENI TWÓRCZOŚCI ukazującego warsztat, którym posługiwał się kompozytor podczas kompozycji cyklu. Projekt ten został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”:

Prawykonanie cyklu odbędzie się online na kanale YouTube kompozytora w Dniu Maryjnym 15 sierpnia 2020 roku.
Zapraszamy!

 

W sesji nagraniowej taśmy udział wzięli:
Marcin Śliwa – gitara
Joanna Jaworz – Dutka – flet
Marta Szymańska – wokal

Zdjęcia:
Marta Szymańska

Zdjęcia lotnicze:
Michał Kosiarski

Muzyka:
Sebastian Szymański

Produkcja:
ARS PRO NOBIS studio

Patroni:

patroni logotypy

Centrum Myśli Jana Pawła II
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Zakon Rycerzy Jana Pawła II

logo styp„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”.

nominacja do nagrody FRYDERYK 2020

Płyta „Śpiewajmy – młodzi młodym” w wykonaniu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, na której znajduje się utwór ŚPIEWAJCIE do słów św. Augustyna z Hippony autorstwa Sebastiana Szymańskiego została nominowana do nagrody FRYDERYK 2020 w kategorii „Album Roku Muzyka Współczesna”.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku płyta PIE JESU Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego z utworem Sebastiana Szymańskiego PIE JESU była również nominowana do nagrody FRYDERYK 2019 w kategorii „Album Roku Muzyka Współczesna”, więc jest to już druga nominacja z udziałem kompozytora.

koncerty kolędowe z URSZULĄ PALKĄ-RANOSZ i orkiestrą kameralną SINFONIETTA

W dniach 5 i 6 stycznia miały miejsce koncerty kolędowe w wykonaniu Urszuli Palki-Ranosz – sopran oraz działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej Orkiestry Kameralnej Sinfonietta pod dyrekcją Sebastiana Szymańskiego. Podczas tych wydarzeń zostały wykonane polskie kolędy w autorskim opracowaniu kompozytora. Koncerty te wpisały się w myśl odnowy współczesnej muzyki sakralnej, którą od lat promuje autor.

Zdjęcia z koncertów w Błękitnym Kadrze:

Koncert noworoczny w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Dobrej (05.01.2020 r.)

Koncert kolędowy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Nowym Sączu (06.01.2020 r.)

MISSA SPEI w wawelskiej katedrze – nagranie

16 października 2019 w wawelskiej katedrze odbyło się wykonanie 4 z 7 części mszy Sebastiana Szymańskiego Missa Spei na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2017-2019). Utwór powstał z okazji Jublieuszu 10-lecia podniesienia przez papieża Benedykta XVI Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Konstrukcja i inspiracje

Wykonanie utworu (4 z 7 części):

Relacja z koncertu:

Zdjęcia:

 

 

wykonanie 4 z 7 części – MISSA SPEI – utworu napisanego z okazji Jubileuszu 10-lecia UPJPII w Krakowie i inspirowanego postawą abpa Antoniego Baraniaka

Z wielką radością zapraszamy na wykonanie 4 z 7 części najnowszego utworu Sebastiana Szymańskiego Mszy Nadziei – Missa Spei na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, które odbędzie się w dniu papieskim 16 października 2019 roku o godzinie 18:30 w wawelskiej katedrze! Utwór powstał z okazji Jubileuszu 10-lecia podniesienia przez papieża Benedykta XVI Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

_SSZ0149.jpg

Missa Spei na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną Sebastiana Szymańskiego to powstały w latach 2017-2019 tradycyjny pięcioczęściowy cykl mszalny wzbogacony dodatkowo o dwie części: Offertorium – Da mihi animas, którego słowa stanowią wybrane przez ks. Antoniego Baraniaka zawołanie biskupie oraz o utwór na wyjście pt. Matko Miłosierdzia, którego librettem jest modlitwa do Matki Bożej pochodząca z zakończenia encykliki Veritatis splendor św. Jana Pawła II.

Sebastian Szymański – MISSA SPEI (2017-2019):
KYRIE
GLORIA
CREDO
Da mihi animas
SANCTUS
AGNUS DEI
Matko Miłosierdzia

_SSZ0159.jpg

Inspiracją do napisania mszy dla kompozytora była postawa niezłomnego męża Kościoła ks. abpa Antoniego Baraniaka – sekretarza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Punkt wyjścia do rozpoczęcia pracy twórczej stanowiły przede wszystkim pokora i męczeństwo wielkiego człowieka, który nieustannie trwał w nadziei. Dzięki temu poszczególne elementy dzieła zostały zespolone ze sobą wspólną nicią określoną przez charakterystyczny dla utworu suplikacyjny puls, który wskazuje również kierunek materii muzycznej. W nawiązaniu do postaci abp. Baraniaka ta muzyczna msza cechuje się ascetycznym ujęciem brzmieniowym, przestrzenią i prostotą.

_SSZ0160.jpg

Dramaturgia słowa poszczególnych części, jak i w ujęciu całej formy, wręcz sama umiejscawia je w konstrukcji kompozycji oraz wyznacza obszar ekspresyjny, symboliczny i estetyczno-stylistyczny podkreślając zasadę służebności muzyki względem liturgii.

Myśl przewodnia przenikająca utwór, którą jest Nadzieja w przekonaniu autora po mimo różnorodności, w której się przejawia, syntetyzuje jego części i symbolicznie wydobywa odpowiedni wymiar sensu życia człowieka.

Nadzieja zawieść nie może - plakat.jpg

Prawykonania dokona Psalmodia Choir oraz orkiestra PASSIONART pod dyrekcją Dawida Kusza.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie.

Wstęp wolny.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

więcej info:
https://www.facebook.com/events/1519977478141336/

ŚPIEWAJCIE na płycie POLSKIEGO NARODOWEGO CHÓRU MŁODZIEŻOWEGO

Utwór ŚPIEWAJCIE do słów św. Augustyna z Hippony na chór mieszany znalazł się na debiutanckiej płycie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. Premiera płyty miała miejsce 19 lipca 2019 roku.

Fragment utworu:

Śpiew to najbardziej organiczna forma muzykowania, a także sposób wyrażania emocji oraz osobowości. Śpiewanie ma dobroczynny wpływ na nasz organizm, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, a śpiew zespołowy ma dodatkowo nieocenione walory społeczne. Dlatego od zarania dziejów człowiek używał dźwięków w bardzo różnych celach, m.in. religijnych, jako sposobu na odstraszanie przeciwnika czy dodanie sobie uroku w oczach partnera. Dzisiejsze badania wyraźnie wskazują, że podczas śpiewania wzrasta poziom poczucia szczęśliwości oraz nawiązują się więzi między współ-śpiewakami. Zachwyt nad fenomenem zjawiska, jakim jest śpiew zespołowy, od początku towarzyszył sesjom edukacyjnym Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Każda bez wyjątku skupiała młodych ludzi kochających śpiew, a jednocześnie pragnących podwyższać swoje, i tak już wysokie, kompetencje muzyczne i wokalne. Powstało tym samym miejsce, w którym spotykają się duże umiejętności i profesjonalne tempo pracy, z entuzjazmem i radością muzykowania.

Z okazji 5. urodzin projektu postanowiliśmy wyrazić naszą pasję wokalną, poprosiliśmy więc dwanaścioro młodych polskich kompozytorów, aby napisali utwory do dowolnie wybranych tekstów oddających ich spojrzenie na temat szeroko pojętego śpiewu. Powstała kolekcja dwunastu niezwykle kolorowych kompozycji, z których każda jest inna, bo każda wyraża innego twórcę. Znalazły się więc utwory zarówno do tekstów religijnych, jak i świeckich, jedne były inspirowane motetem renesansowym i polichóralnością, a inne muzyką gospel, jazzem i bluesem. Połączenie tych dwunastu punktów widzenia młodych kompozytorów z talentami i energią sześćdziesięciorga młodych śpiewaków dało niezwykły efekt, który postanowiliśmy uwiecznić na niniejszej płycie. Dlatego z wielką radością oddajemy w Państwa ręce ten szczególny album, na którym zarejestrowane są „dowody”, jak piękną muzykę chóralną tworzą polscy młodzi twórcy i jak wspaniałych i kochających śpiew wykonawców tej muzyki mamy dziś w naszym kraju. – Agnieszka Franków-Żelazny
Źródło: www.empik.com
spiewajmy           
Tracklista:

1. Łukasz Farcinkiewicz – Canticum novum
2. Marek Raczyński – Chciałbym zaśpiewać ci
3. Anna Rocławska-Musiałczyk – …dotknięciem chwili…
4. Szymon Godziemba-Trytek – Sonnet VIII
5. Zuzanna Falkowska – Singin’
6. Michał Ziółkowski – Idzie na pola idzie na bory
7. Sebastian Szymański – Śpiewajcie 
8. Aleksandra Chmielewska – The Singers
9. Michał Malec – I Heard You Singing
10. Łukasz Urbaniak – Cantus
11. Jan Krutul – Let Your Singing Transcend the Borders
12. Katarzyna Danel  – I Don’t Sing

Prawykonanie utworu z udziałem Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego miało miejsce w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 13 lipca 2018 roku. Kolejne wykonania odbyły się m.in. w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Symfonicznej, Muzeum Lubelskim czy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu (sesja nagraniowa).

PNCHM